ACTHERM, spol. s r.o. - odštepný závod Chomutov

Ide o spracovanie expertíznej správy pre odštepný závod Chomutov, ktorej účelom bolo postihnúť stav poškodenia nosnej oceľovej konštrukcie rozvodne 220 ​​kV. Pre výrobu týchto oceľových konštrukcií bolo použité nízkolegovanej ocele 15 217 známej pod obchodným názvom Atmofix.

Podkladom pre spracovanie expertíznej správy bola prehliadka konštrukcie, ktorá prebehla za účasti objednávateľa. Pri prehliadke bola zhotovená fotodokumentácia, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou expertíznej správy. Prehliadka zahŕňala predovšetkým miesta prechodu nosnej oceľovej konštrukcie do základových betónových pätiek a miesta montážnych stykov nárožníků sledovaných stožiarov. Na zemi bola vykonaná kontrola demontované konzoly brvna a jedného brvna vrátane koróziou degradovaného spojovacieho materiálu. Cieľom vypracovaného statického posudku bolo overenie statickej spôsobilosti nosnej oceľovej konštrukcie vstupnej rozvodne 220 ​​kV. Bola staticky posúdená oslabená časť konštrukcie stĺpov stožiarov.


späť na: Atmofixové kontrukce – reference


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.